Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

 

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

 

 

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan BKM Lojistik veya BKM Nakliyat çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

 

Hangi şirket için başvuru yapılacaksa aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru yapılır.

=> BKM Lojistik

(bkmlojistik@hs01.kep.tr)

=> BKM Nakliyat

(bkmnakliyat@hs01.kep.tr)

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

 

İlgili kişi tarafından BKM Lojistik’in kvkk@bkmlojistik.com.tr e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BKM LOJİSTİK TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.                                                                BKM NAKLİYAT TİC. LTD.ŞTİ.

KVKK Başvuru Formu için Tıklayın                                                           KVKK Başvuru Formu için Tıklayın 

KVKK Genel Aydınlatma Metni için Tıklayın                                       KVKK Genel Aydınlatma Metni için Tıklayın