Kalite Politikası

                                                                                                                                      KALİTE POLİTİKAMIZ

 

  • Etik değerlere* bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında, güvenilir ve sürekli cevap vererek;  müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
  • Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek,
  • Paydaşlarımızla** etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
  • Marka imajını ve bilinirliğini korumak,
  • Paydaşlarımızın süreçlerimizde aldıkları rolleri geliştirmek için planlı eğitim faaliyetleri düzenlemek, farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak,

 

Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken Kalite Yönetimi konusunda yasal gereklilikler ve standartlara uymayı taahhüt ederiz.

 

* Etik değerlerimiz: Kanunlara, müşteri ile yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etmek, verilen taahhütleri yerine getirmek.

** Paydaşlarımız: Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, alt işverenler